Beethovenlaan 1 (kavels)

Uw eigen energie neutrale villa aan de Beethovenlaan?

Aan de Beethovenlaan worden 9 bouwkavels gerealiseerd. Onderstaand bevinden zich de belangrijkste uitgangspunten:
- welstandsvrij bouwen;
- kavels variëren van 648m2 tot 807m2;
- het bouwperceel mag tot ca. 60% worden bebouwd;
- maximale bouwhoogte 4m;

OPPERVLAKTE EN PRIJZEN VAN DE KAVELS
Kavel 1 BESCHIKBAAR ca. 766m2 € 307.600,--
Kavel 2 (optie)
Kavel 3 BESCHIKBAAR ca. 648m2 € 285.100,--
Kavel 4 BESCHIKBAAR ca. 807m2 € 341.400,--
Kavel 5 BESCHIKBAAR ca. 695m2 € 319.900,--
Kavel 6 (optie)
Kavel 7 (optie)
Kavel 8 (optie)
Kavel 9 BESCHIKBAAR ca. 711m2 €305.200,--

DUURZAAM BOUWEN EN GENIETEN
- De woningen in Het Project dienen bij voorkeur als "nul op de meter" woningen uitgevoerd te worden;
- De nieuwe woningen zijn gasloos;
- Het gebruikmaken van duurzame energie;
- Bij toepassing van hout dient dit afkomstig te zijn van duurzaam geproduceerd hout voorzien van een FSC- of een gelijkwaardig keurmerk;
- Qua levensloopbestendigheid dienen de woningen tenminste te voldoen aan het Basispakket Woonkeur Nieuwbouw;
- De woningen dienen te voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen;
- De woningen dienen flexibel te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat plattegronden eenvoudig aanpasbaar moeten zijn in die zin dat wanden eenvoudig toegevoegd of verwijderd kunnen worden waardoor een andere plattegrond mogelijk is;
- Er dient aandacht te zijn voor klimaatadaptatie bij de inrichting van het gebied.
- Binnen het Plangebied geldt als randvoorwaardelijke maatregel omtrent natuur inclusief bouwen het plaatsen van voldoende nestkasten voor zowel vleermuizen als vogels, en behoeft het de voorkeur gebruik te maken van groene daken en gevels.

Nadere informatie omtrent het bestemmingsplan kunt u vinden op de website ruimtelijke plannen, ons kantoor of het digitale loket van de Gemeente Geertruidenberg.

INTERESSE
Voor vragen of een inschrijfformulier gelieve contact op te namen met ons kantoor.